รายการห้องชื่อตอน วันที่ลง
Chapter 4 ---- ฮาบิสและมอสเซน วันที่ 2 มีนาคม 2562
Chapter 3 --- แมนชั่นอิฐแดง วันที่ 2 มีนาคม 2562
Chapter 2 --- ประวัติครอบครัว วันที่ 2 มีนาคม 2562
Chapter 1 --- สงครามสามสี วันที่ 2 มีนาคม 2562
Black Iron’s Glory วันที่ 2 มีนาคม 2562

Copyright © 2019 spoilsoc.com All rights reserved.