รายการห้องชื่อตอน วันที่ลง
ตอนที่ 90 จูเฉวี่ยเสียโฉม วันที่ 17 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 89 ไป๋หู่กระซิบกระซาบ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 88 ตีสองหน้า วันที่ 17 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 87 ภายในใจของหนานกงยวี่ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 86 เจ้าเชื่อข้าหรือไม่ ? วันที่ 17 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 85 ข้าจะจูบจนกว่าเจ้าจะชอบใจ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 84 ถูกแล้วข้ามันไอ้บ้ากาม วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 83 รสชาติเยี่ยม ! วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 82 ไร้ค่าจะคบหา วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 81 มอบใจให้ข้าได้หรือไม่ ? วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 80 ตอบแทนบุญคุณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 79 พิษประหลาด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 78 พลังไม่พอ ? เอาของข้าไป ! วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 77 เยียวยารักษา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 76 โอสถพิษ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 75 หากเยียวยารักษาได้ ? วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 74 ท่านหมออัจฉริยะเป็นอาจารย์ของท่านหรือ ? วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 73 ความสิ้นหวังของโอวหยางฮ่าวเซวียน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 72 จวนโอวหยาง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 71 ผลหยวนหยางขั้นห้า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ตอนที่ 70 ไม่อนุญาตให้เรียกข้าว่าองค์ชายราชันมัจจุราช วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 69 อุทิศชีวิต วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 68 สองพี่น้อง วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 67 ตำนานราชันมัจจุราช วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 66 รอยแผลเป็นคงไว้ชั่วชีวิต วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 65 เจ้าชอบหนานกงยวี่ วันที่ 21 กันยายน 2562
ตอนที่ 64 จูเฉวี่ย วันที่ 21 กันยายน 2562
ตอนที่ 63 ผู้มาเยี่ยมเยือนอย่างไม่คาดฝัน วันที่ 21 กันยายน 2562
ตอนที่ 62 เมื่อปลายนิ้วขยับเคลื่อน วันที่ 21 กันยายน 2562
ตอนที่ 61 วิธีทำให้พวกเจ้าทั้งหมดแข็งแกร่ง วันที่ 21 กันยายน 2562
ตอนที่ 60 ไม่จำเป็นต้องเห็นหัวสกุลน่าหลาน วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 59 ผลสะท้อนเบื้องหลัง วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 58 สภาพที่ถูกผนึก วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 57 จุดตันเถียนปั่นป่วน วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 56 เจ้าเรียกข้าว่าอวี้*ก็ได้ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 55 สะกดรอยตาม วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 54 เขาคือราชันมัจจุราช ! วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 53 คำเชื้อเชิญจากราชันมัจจุราช วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 52 โรงน้ำชาหว่านเฟิง วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 51 คุกเข่าโขกศีรษะ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 50 รอดตายได้จริง วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 49 เจ้าเชื่อใจข้าหรือไม่ ? วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 48 หากรักษาได้เล่า ? วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 47 เป็นไปไม่ได้ที่จะมีหนทางรักษา วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 46 ไม่อาจเยียวยา วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 45 คู่พี่น้องทุกข์ยาก วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 44 คุณหนูแห่งน่าหลานผู้หยามหมิ่น วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 43 ตำนานราชันมัจจุราชทรราชไร้ใจ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 42 เลือกทาส วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 41 ที่พักพิงแสนวิเศษ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ตอนที่ 40 โรคจิต วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 39 ชายารองแห่งองค์รัชทายาท วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 38 คุณหนูสามผู้ไร้ค่า วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 37 คู่ขากระต่ายหนุ่ม วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 36 หนุ่มน้อยผู้ดึงดูดจิตใจดูดกลืนจิตวิญญาณ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 35 เจ้าอย่าได้โป้ปดข้า วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 34 ไร้สิ้นเม็ดเงินไร้สิ้นคำข้าวยาไส้ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 33 ต้านต้านต้องการพลังจิตวิญญาณ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 32 ข้าไม่ได้ชื่อเจ้าไข่ยักษ์ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 31 ต้นตระกูลสัตว์เวทบรรพกาล วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 30 พระราชวังซูมี่ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 29 เจ้าเป็นตัวอะไร ? วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 28 ท่านแม่ ? ! วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 27 ผู้สิ้นดีพลันแปรเปลี่ยนเป็นอัจฉริยะ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 26 เจ้ายั่วยวนข้า วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 25 งดงามเพียงพอที่ข้าปรารถนาใคร่ครอบครอง วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 24 ประดุจมารปีศาจ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 23 โศกนาฏกรรมแห่งโฉมงาม วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 22 มิติเวทเลื่อนภูมิ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 21 เฉิดฉายเจิดจรัส วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 20 มีเพียงหุ่นเชิดเท่านั้นที่จะไม่ทรยศ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 19 ละเว้นเจ้า ? อาจพอเป็นไปได้...... วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 18 ความเสื่อมเสียแห่งน่าหลาน วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 17 ผู้ใดนั้นหรือจะถูกชำระความ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 16 มนุษย์หรือภูติผี ? วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 15 ความหวังที่สูญสลายของแม่นมเฉิน วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 14 นายผู้ล่วงลับกับบ่าวรับใช้สุดโฉด วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 13 สุกรอ้วนล่อนจ้อน วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 12 บุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องชำระ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 11 วางใจเถิด ข้าจะไม่สังหารพวกเจ้า วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 10 เจ้าอ้วนสุกรขึ้นอืดตายซาก ฝันไปเถอะ ! วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 9 อาคมประทับทัณฑ์ทาสผนึกวิญญาณ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 8 นัยน์ตาสีม่วงที่ทอประกายสุกสกาว วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 7 แผ่นป้ายทัณฑ์พิฆาตผนึกตราทาส วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 6 ราชันมัจจุราชเคลื่อนย้ายไร้เงาสยบจิตวิญญาณ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 5 ขอมอบตำแหน่งภรรยาคนที่เก้าให้แก่เจ้า วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 4 สินค้าลงประมูลต้องถูกจำหน่ายออก วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 3 เทพอาชูร่าผู้เยื้องย่างขึ้นจากนรกโลกันตร์ วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 2 สินค้าอุ่นเตียงชั้นยอด วันที่ 2 มีนาคม 2562
ตอนที่ 1 แค่เพียงหยดโอสถพิษล้างโลกันตร์ วันที่ 2 มีนาคม 2562
เกริ่นนำ วันที่ 2 มีนาคม 2562

Copyright © 2019 spoilsoc.com All rights reserved.