รายการห้องชื่อตอน วันที่ลง
Chapter 30 - ตกปลา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 29 - ฝันที่สมจริง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 28 - ปลามนุษย์โหดเหี้ยม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 27 – หมู่บ้านมนุษย์ปลา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 26 - ผลประโยชน์จากการปล่อยสายฟ้า วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 25 – รถบัส วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 24 - ฝึก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 23 - บาจี๋(ระดับเริ่มต้น) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 22 - เข้าเป็นศิษย์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 21 - เชิงซีซีผู้มั่นใจ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 20 - มวยบาจี๋! วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 19 -เชี่ยวชาญ ? วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 18 – ความหิว วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 17 -คาลูลูจิ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 16 – พลังสายฟ้า วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 15 - ฆ่าสัตว์ประหลาดหัวปลา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 14 - เข้ามาในโลกแห่งฝุ่นอีกครั้ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 13 - อาหารหมดอายุ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 12 – การโจมตีและการพัฒนา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 11 ความแข็งแกร่งร่างกายเพิ่มขึ้น วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 10 การเงิน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 9 งาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 8 สิ่งมีชีวิต 2 ดาว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 7 การเปลี่ยนแปลงในแผงสเตตัส วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 6 ความสับสน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 5 ก้อนเนื้อสายฟ้าของหนอน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 4 เสี่ยงฆ่า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 3 สายฟ้าตัดอากาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 2  หนอนงั้นหรอ ? วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Chapter 1 ความน่ากลัวที่เปลี่ยนไปของห้อง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

Copyright © 2019 spoilsoc.com All rights reserved.