รายการห้องชื่อตอน วันที่ลง
Chapter 10 - Particular Tastes  วันที่ 6 มกราคม 2562
Chapter 9: A Master’s Metagame  วันที่ 6 มกราคม 2562
Chapter 8 - Sitting and Waiting  วันที่ 6 มกราคม 2562
Chapter 7 - The Dagger-Wielding Mage  วันที่ 6 มกราคม 2562
Chapter 6: A Mage That Ran So Fast!  วันที่ 6 มกราคม 2562
Chapter 5 - Fireball  วันที่ 6 มกราคม 2562
Chapter 4: Restructuring  วันที่ 6 มกราคม 2562
Chapter 3 - Getting Started  วันที่ 6 มกราคม 2562
Chapter 2: Kung Fu?  วันที่ 2 มกราคม 2562
Chapter 1 - Teacher Gu Fei  วันที่ 1 มกราคม 2562
บทนำ :  วันที่ 1 มกราคม 2562

Copyright © 2019 spoilsoc.com All rights reserved.