รายการห้องชื่อตอน วันที่ลง
ตอนที่ 20 : เป็นความรัก หรือเพียงแค่... วันที่ 5 กันยายน 2561
ตอนที่ 19: แม่รอง วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 18 : คนที่เฟิงหยูเฮงรัก   วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 17 : น้องสาวทั้งสองคน เฟิงเฟินไดและเฟิงเซียงหรู วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 16 : ทำความสะอาด วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 15: วิกฤติที่สำคัญ วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 14 : เกิดอะไรขึ้นกับองค์ชายเก้า วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 13 : ความขัดแย้งในตระกูล วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 12 : บิดาผู้กตัญญู วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 11 : อำนาจของตระกูลเฟิง วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 10 : ไม่คิดว่าเป็นเขา วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 9 : ซ้อนแผน วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 8 : สารจากตระกูลเฟิง วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 7 : ปัญหาที่บ้าน วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 6 : ศัลยกรรม วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 5: เจ้าเป็นใคร วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 4 : มือวางเพลิง วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 3: กลิ่นซากศพที่ถูกเผาไหม้ วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่ 2 ชายรูปงาม วันที่ 4 กันยายน 2561
ตอนที่1 : การถือกำเนิดของหงส์เพลิง วันที่ 4 กันยายน 2561

Copyright © 2019 spoilsoc.com All rights reserved.