รายการห้องชื่อตอน วันที่ลง
ตอนที่ 20  Ring! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 19 ภัยพิบัติในคืนที่ฝนตก! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 18  หมอกสลายที่มาพร้อมกับฝนที่ตกหนัก ! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 17 สงครามนองเลือดและการหนี ! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 16 ไทแรนท์อันน่ากลัว ! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 15  กองกำลังเสริมเข้าเมืองแล้ว วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 14 กองกำลังทหารและข่าว! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 13 เปลี่ยนสภาพและพ้นขีดอันตราย ! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 12 หนีเอาชีวิตรอดและการบรรลุ! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 11 สงครามเลือดและทางตัน ! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 10 สัตว์ประหลาดที่น่ากลัว ! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 9 ความวุ่นวายและการกลายพันธุ์! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 8 สันดานอันเลวร้ายของมนุษย์! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 7 ข่าวและสูญเสียการควบคุม! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 6 ติดเชื้อทั่วเมือง ! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 5 ถูกกัดและติดเชื้อ ! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 4 สงครามแห่งการสังหาร! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 3 วันสิ้นโลกและระบบ วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 2 ซอมบี้ !ซอมบี้! วันที่ 26 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 1 หมอกหนาและอุบัติเหตุทางรถยนต์ วันที่ 26 ตุลาคม 2562
บทนำ วันที่ 5 ตุลาคม 2562

Copyright © 2019 spoilsoc.com All rights reserved.