รายการห้องชื่อตอน วันที่ลง
ตอนที่ 10 ตลาดมืดขนาดเล็ก วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 9 พ่อแม่ที่น่าสงสาร วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ตอนที่ 8 สงสัย วันที่ 30 กันยายน 2562
ตอนที่ 7 บรรลุเป้าหมาย วันที่ 30 กันยายน 2562
ตอนที่ 6 ฝนชะล้างเชิงเขา วันที่ 30 กันยายน 2562
ตอนที่ 5 ข้อตกลงการซื้อขาย วันที่ 30 กันยายน 2562
ตอนที่ 4 วางกัปดัก วันที่ 29 กันยายน 2562
 ตอนที่ 3 ตลาดมืด วันที่ 29 กันยายน 2562
ตอนที่ 2 ม่านแสงรอบๆที่แปลกประหลาด วันที่ 29 กันยายน 2562
ตอนที่ 1 ลูกปัดแก้ว วันที่ 29 กันยายน 2562
บทนำ วันที่ 29 กันยายน 2562

Copyright © 2019 spoilsoc.com All rights reserved.