รายการห้องชื่อตอน วันที่ลง
Chapter 30:ระเบิด ! วันที่ 13 มิถุนายน 2562
Chapter 29: Dungeon Core วันที่ 13 มิถุนายน 2562
Chapter 28: Mr.Valentine! วันที่ 13 มิถุนายน 2562
Chapter 27:ซวยแล้ว ! วันที่ 13 มิถุนายน 2562
Chapter 26: Golden Panther วันที่ 13 มิถุนายน 2562
Chapter 25: Death God วันที่ 13 มิถุนายน 2562
Chapter 24: ตายครั้งแรก วันที่ 11 มิถุนายน 2562
Chapter 23: สู้ต่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
Chapter 22: คลื่นมอนเตอร์ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
Chapter 21:เควสสืบทอด! วันที่ 11 มิถุนายน 2562
Chapter 20: Mr. Skeletal วันที่ 8 มิถุนายน 2562
Chapter 19:ฆ่า! วันที่ 8 มิถุนายน 2562
Chapter 18:ยกระดับ ! วันที่ 8 มิถุนายน 2562
Chapter 17:เรื่องด่วน ! วันที่ 8 มิถุนายน 2562
Chapter 16:อันเดตจะลงมายังโลก! วันที่ 8 มิถุนายน 2562
Chapter 15: ฆ่าครั้งแรก วันที่ 8 มิถุนายน 2562
Chapter 14:ดินแดนแห่งความตาย ! วันที่ 8 มิถุนายน 2562
Chapter 13:เควสหลัก! วันที่ 8 มิถุนายน 2562
Chapter 12: ลำเอียง ? วันที่ 7 มิถุนายน 2562
Chapter 11: Death-Stroke ! วันที่ 7 มิถุนายน 2562
Chapter 10 : EXILED KNIGHT ! วันที่ 7 มิถุนายน 2562
Chapter 9 : ราชาและบริวาร ! วันที่ 7 มิถุนายน 2562
Chapter 8: ของล้ำค่า ! วันที่ 7 มิถุนายน 2562
Chapter 7: มินิบอส วันที่ 5 มิถุนายน 2562
Chapter 6: เพิ่มเลเวล วันที่ 5 มิถุนายน 2562
Chapter 5: คู่หูผู้มีน้ำใจ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
Chapter 4: จดหมายแนะนำ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
Chapter 3: ไต่เต้า วันที่ 5 มิถุนายน 2562
Chapter 2 เรียนรู้พื้นฐาน วันที่ 5 มิถุนายน 2562
Chapter 1 – เริ่มต้น วันที่ 5 มิถุนายน 2562
Chapter 0: Hard Knocks วันที่ 5 มิถุนายน 2562
บทนำ วันที่ 5 มิถุนายน 2562

Copyright © 2019 spoilsoc.com All rights reserved.