รายการห้องชื่อตอน วันที่ลง
ตอนที่ 10 ระดับเพิ่มขึ้น วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 9 ช่วยชีวิต? วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 8 เฉินฉู่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ตอนที่7 ทำความสะอาดที่พัก วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 6 การกลืนกินLV2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 5 สุนัขซอมบี้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 4 ความวุ่นวายบนโลก วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 3  สีเลือดยามเย็น วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 2 ระบบต้นแบบการสังหารโหด วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ตอนที่ 1 เข้าร่าง วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

Copyright © 2019 spoilsoc.com All rights reserved.