รายการห้องชื่อตอน วันที่ลง
ตอนที่ 10 นักเล่นแร่แปรธาตุ 1 วันที่ 5 เมษายน 2562
ตอนที่ 9 คริส รีเกิล (3) วันที่ 5 เมษายน 2562
ตอนที่ 8 คริส รีเกิล (2) วันที่ 5 เมษายน 2562
ตอนที่ 7 คริส รีเกิล วันที่ 5 เมษายน 2562
ตอนที่ 6 ฝันร้ายของเวสเทียร์ ( 2 ) วันที่ 5 เมษายน 2562
ตอนที่ 5 ฝันร้ายของเวสเทียร์ (1) วันที่ 5 เมษายน 2562
ตอนที่ 4 โบสถ์ที่ถูกทิ้งร้าง (2) วันที่ 5 เมษายน 2562
ตอนที่ 3 โบสถ์ที่ถูกทิ้งร้าง (1) วันที่ 5 เมษายน 2562
ตอนที่ 2 พระราชวัง (2) วันที่ 5 เมษายน 2562
ตอนที่ 1 พระราชวัง (1) วันที่ 5 เมษายน 2562
Main Character Hides His Strength วันที่ 5 เมษายน 2562

Copyright © 2019 spoilsoc.com All rights reserved.